x TV Prim Glodeni - E timpul sa fii informat
Ultimile Ştiri


Sondaj
Cunoașteți cum sunt finanțate grădinițele și școlile?
1. da
2. nu
3. nu am copii
4. nu mă interesează

Ultimile comentarii
pentru directiei de educatie din Glodeni Pentru a face lumină, Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru stabileşte la art. 6 lit. b) că “timpul mediu de lucru pentru fiecare perioadă de şapte zile, inclusive orele suplimentare, nu va depăşi 48 de ore”. Statul membru are opţiunea de a nu aplica art. 6 sus-numit, în acest caz fiind relevante prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) ale aceleiaşi Directive, care menţionează că “niciun angajator nu va cere unui lucrător să muncească mai mult de 48 de ore într-o perioadă de şapte zile, calculată ca medie pentru perioada de referinţă prevăzută la art. 16 lit. b (articolul în cauză menţionează că perioadă de referinţă nu este mai mare de 4 luni) dacă nu a obţinut acordul prealabil al lucrătorului de a efectua o asemenea muncă.“ Prin urmare, în Uniunea Europeană, prestarea muncii prin cumul sau cumularea de funcţii se va solda cu o normă totală de lucru de maxim 48 de ore în decursul a 7 zile, pentru o perioadă de referinţă ce nu va depăşi 4 luni.
Postat de pentru meditare pe 2017-03-29 23:06:16 de la IP
Postat de Ina pe 2017-03-29 11:24:17 de la IP
Postat de vizitator tv prim pe 2017-03-26 10:18:46 de la IP
Postat de adevărul......... pe 2017-03-25 10:36:59 de la IP
Postat de Adevarului adevarat pe 2017-03-24 00:46:22 de la IP
Postat de adevărul............... pe 2017-03-23 17:39:02 de la IP
Postat de Ce replici dure pe 2017-03-23 13:18:16 de la IP
Postat de alt cititor pe 2017-03-23 07:50:21 de la IP
Postat de Cititor pe 2017-03-22 09:46:25 de la IP
Postat de susținîtori pe 2017-03-21 10:53:32 de la IP
Postat de profesor PD pe 2017-03-16 08:59:27 de la IP
Postat de Profesor pe 2017-03-15 21:09:22 de la IP
Postat de Parinte pe 2017-03-15 17:53:56 de la IP
Postat de cititor pe 2017-03-15 08:25:55 de la IP
Postat de Profesor pe 2017-03-14 17:01:10 de la IP
Anatol Gremalschi, membru al echipei ce a lucrat asupra proiectului Codului de etică, consultant PNUD Moldova, s-a referit la contextul și necesitatea elaborării documentului. ”Codul de etică nu trebuie interpretat ca unul restrictiv. El pune accent pe obiectivitate, integritate, echidistanță, excluderea favoritismului, oferind totodată oportunități legale și morale pentru a spori gradul participativ al părinților. De asemenea, codul stabilește drepturile și obligațiile cadrelor didactice, încurajându-i pe profesori să discute în mod deschis problemele cu care se confruntă în colectiv și să propună eventuale soluții la ele”, a spus expertul. Elaborarea Codului de etică al cadrului didactic a fost prevăzută și în Strategia naţională anticorupţie pe anii 2011–2015. Cristina Țărnă, vicedirector al Centrului Național Anticorupție, a salutat publicarea Codului, făcând un apel ca prevederile acestuia să fie respectate: ”Școala este locul unde se formează viitorii angajați ai instituțiilor publice. Cu cât mai mult va fi cultivat sentimentul de integritate, cu atât mai mult va scădea nivelul de corupție”.
Postat de Inspectoratul Scolar National pe 2017-03-13 21:46:34 de la IP
Articolul 12 al Codului de etică al cadrului didactic stabilește următorul cadru instituțional al Consiliilor de etică: (1) În învățământul general se creează următoarele Consilii de etică: a) Consiliul de etică al instituției de învățământ; c) Consiliul de etică al Inspectoratului Școlar Național; Componenta si Competenta Consiliul de etică al instituției de învățământ se creează conform art. 14 al Codului de etică al cadrului didactic, pe un termen de 2 ani și este format din 5 membri; Consiliul de etică al organului local de specialitate în domeniul învățământului se creează conform art. 15 al Codului de etică al cadrului didactic, pe un termen de 2 ani, format din 7 membri; Consiliul de etică al Inspectoratului Școlar Național se creează conform art. 16 din Codul de etică al cadrului didactic pe un termen de 2 ani și este format din 7 membri.
Postat de Consiliu de Etica pe 2017-03-13 21:25:12 de la IP
Postat de Continuare pe 2017-03-13 12:21:15 de la IP
Postat de Continuare pe 2017-03-13 12:18:43 de la IP
Codul de Etica al cadrului didactic Norme de conduita Relatii cu elevii Ocrotirea sănătății fizice,psihice și morale a elevilor,copiilor prin: - supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală,cât si in cadrul celor organizate de instituția de învățământ în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni; - neadmiterea tratamentelor și pedepselor degradante, a discriminării sub orice formă și aplicării nici unei forme de violență fizică sau psihică; - asigurarea protecţiei fiecărui elev, copil, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, cu modificările şi completările ulterioare
Postat de Codul de Etica spune : pe 2017-03-13 12:07:32 de la IPSocial
Alte Ştiri
Politic
Alte Ştiri
Economic
Alte Ştiri
Cultural
Alte Ştiri
Divertisment
Alte Ştiri
Sport
Alte Ştiri